Papildomi kursai prasižengusiems KET

Kursai praradus teises skiriami prasižengusiems vairuotojams.
Papildomus kursus privaloma išklausyti:
1.    praradusiems teisę vairuoti dėl KET pažeidimų;
2.    pradedantiesiems vairuotojams, neturintiems 2 m. vairavimo patirties ir pažeidusiems KET dėl:
• vairuotojų pareigų pėstiesiems
• lenkimo taisyklių
• draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis
• eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo
• važiavimo per sankryžas
• vairuotojų naudojimosi saugos diržais
• motociklininko šalmais pažeidimais
• nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu
• kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 promilės iki 0,4 promilės)
• taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Papildomo mokymo prasižengusiems vairuotojams kaina –  100 Eur 90,00 Eur
Papildomo mokymo kursai praradus teises vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais Laukininkų g. 2, ir Taikos pr 33, Klaipėda.
BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA!   Tel. nr. 8 46 322664, 8600 25808,  8600 20097 arba užpildyti registracijos formą.
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą vairuotojų mokymą, privalo:
• baigti teorijos kursą (grupėje). Trukmė –  45 min.
• baigti psichologijos kursą (grupėje). Trukmė – 90 min.
• individualiai su psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė. Trukmė – 45 min.
• su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone.     Trukmė – 45 min.
• išlaikyti žinių patikrinimo testą.
Kursus baigsite ir mokymo baigimo pažymą gausite tą pačią dieną!
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kursai praradus teises yra reglamentuoti ir atitinka visus, vairavimo kursams skirtus, reikalavimus.
Dėl šios priežasties vairuotojas, ateidamas mokytis, privalo turėti:
1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. administracinio teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis jam buvo taikyta administracinė atsakomybė;
3. vairuotojo pažymėjimą, jei jis nėra atimtas ir galiojančią medicininę pažymą;
4. pažeidimo aprašą*.
*Pažeidimo (-ų) aprašą turi sudaryti šios dalys:
Įvadas. Aprašoma KET pažeidimo, už kurį buvo atimta teisė vairuoti, aplinkybės (eismo įvykio vieta), situacija (gali būti schema), pažeidimo esmė.
Pažeidimo vertinimas. Vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą (-us), pažeidimo (-ų) vertinimą (-us).
Išvados ir siūlymai. Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita, vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nuožiūra, su pažeidimu(-ais) susijusi svarbi informacija.
Informacijos šaltiniai. Nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo aprašą.
Priedai. Pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimo (-ų), už kurį (-iuos) buvo atimta teisė (eismo įvykio vieta), aplinkybėmis.
Pažeidimo aprašas rašomas ranka A4 formato (210 x 297 mm) lape lietuvių kalba. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba, pažeidimo aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, bet kartu turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai pateikiamas pažeidimo aprašas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, parašas ir data. Pažeidimo aprašą (aprašą su vertimu) vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą, prieš bendro mokymo kurso pradžią. Jei vairuotojas nekalba valstybine kalba arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negali suprantamai išreikšti savo minčių, mokymų metu dalyvauja vertėjas, sugebantis versti į vairuotojui suprantamą kalbą. Vairuotojas apie tai, kad jam reikalingas vertėjas, mokymo įstaigai praneša iš anksto. Vertėją, suderinusi su vairuotoju, kviečia mokymo įstaiga. Vertėjui už vertimą apmoka vairuotojas.
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pagrindinis dokumentas, nustatantis ar vairuotojui reikalingi papildomi vairuotojų mokymo kursai – administracinio teismo sprendimas ar policijos nutarimas!
Išsamesnės informacijos teiraukitės telefonais 8 46 322664, 8 600 25808,  8 600 20097 arba užpildykite Registracijos anketą ir mes su Jumis susisieksime!