Vairavimo kursai

Vairavimo kursų teorijos paskaitos

Teorinio vairavimo kurso apimtis – 40 valandų. Paskaitos vyksta 2 kartus per savaitę:
I – III teorijos paskaitos nuo 16 val. ir nuo 17.30 val.
II – IV savarankiški užsiėmimai kompiuterių klasėje nuo 14 val. iki 18 val.
 Teoriniai vairavimo kursai trunka – 3 valandas, kurso trukmė – apie 4 savaitės.
Vasaros metu planuojamos ir rytinės grupės.
Ruošiami: A kategorijos, A1 kategorijos, A2 kategorijos ir B kategorijos vairuotojai.

 

Praktiniai pravažiavimai
Praktinio vairavimo kurso apimtis – 30 valandų. Praktiniai vairavimo kursai Klaipėdoje vyksta nuo 7.00 val. iki 19.00 val., pagal Jūsų bei praktinio vairavimo instruktoriaus susitarimą. Praktinio vairavimo kurso pabaigoje, t.y. paskutinio pravažiavimo metu, instruktorius patikrins Jūsų praktinio vairavimo įgūdžius miesto gatvėse bei mokomojoje aikštelėje ir visa bus filmuojama bei saugomas įrašas vienerius metus.
  Jūsų patogumui organizuojame pirmosios pagalbos teikimo įgūdžių kursus, kurių pažymėjimo Jums reikės teorinio ir praktinio egzamino VĮ “Regitra” metu

Vairavimo mokykla mokinio praktinio  vairavimo  įgūdžių galutinę įskaitą gali rengti ir  vykdyti tada, kai mokinys yra išlaikęs ir turi teigiamą teorijos galutinės  įskaitos įvertinimą.

Mokiniui, išklausiusiam mažiau kaip 80% nustatyto  teorijos kurso valandų ir turinčiam  nepatenkinamus galutinius mokymo dalyko įvertinimas, neišduoti kurso baigimo liudijimo (žinios vertinamos 10 balų, teigiamas įvertinimas – 6 ir daugiau balų).

Neišlaikius praktinio vairavimo galutinės įskaitos, sekanti praktinio vairavimo įskaita – pagal susitarimą, mokant papildomai pagal sudarytus tos dienos įkainius.

Praktinė įskaitos metu vairavimo instruktorius privalo pasakyti savo vardą ir pavardę, mokinys, laikantis praktinio vairavimo įgūdžių įskaitą – savo vardą ir pavardę, bei mokymo sutarties numerį, o baigus įskaitą vairavimo instruktorius privalo pasakyti ir mokinio  praktinio vairavimo  įgūdžių  galutinės įskaitos įvertinimą.

Vaizdo ir garso įrašai  vairavimo mokykloje, laikantis vairuotojų pirminio  mokymo  tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio mėn. ,12 d. Įsakymu Nr.3-493,30 punkto, privalo būti saugomi vienerius metus nuo mokymo kursų  baigimo liudijimo išdavimo datos.