Klausimai prieš egzaminą

Klausimai prieš vairavimo egzaminą

Siekiant gerai pasiruošti vairavimo egzaminui, rekomenduojama pasinagrinėti, kokie gali būti praktinio vairavimo egzamino klausimai ir jiems pasiruošti iš anksto. Mūsų vairavimo mokyklai  labai svarbu,  kad  būsimieji vairuotojai būtų  tinkamai pasirengę vairavimo egzaminui, o tuo pačiu norime palengvinti jūsų ruošimąsi. Tuo tikslu, visi praktinio vairavimo egzamino klausimai sudėti vienoje  vietoje, šioje mūsų svetainės skiltyje. Klausimai prieš vairavimo egzaminą skirti A, A1 ir  B kategorijoms. Visi praktinio vairavimo egzamino klausimai padės susipažinti su būsimu egzaminu, pasiruošti jo eigai. Jei praktinio vairavimo klausimai kelia nerimą — apsilankykite mūsų puslapyje. Mes pasirengę Jums padėti.

A, A1 kategorijos klausimai prieš vairavimo egzaminą:

1. Parodykite, kur tikrinsite tepalo lygį variklyje.
2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar tepalo lygis variklyje yra pakankamas.
3. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).
4. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas saugiai važiuoti.
5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite varančiosios grandinės būklę.
6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar oro slėgis padangose yra pakankamas saugiai važiuoti.
7. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylis yra pakankamas saugiai važiuoti.
8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė yra tinkama saugiai važiuoti.
9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.
10. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžiai.
11. Parodykite, kaip tikrinsite, ar laisvai juda vairas.
12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia žibintai ir ar švarūs atšvaitai.
13. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.
14. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.

automobilio stabdymas

B KATEGORIJA

1. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje.
Atsakymas: atidarius variklio gaubtą, variklio skyriuje pamatysite ryškiaspalvę matuoklę.Variklio tepalo matuokle.
2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas.
Atsakymas: prieš užvedant, esant šaltam automobilio varikliui, automobiliui stovint lygioje vietoje, ištraukiate variklio alyvos matuoklę, ją nuvalote, vėl įstatote, po to vėl ištraukiate ir variklio alyvos matuoklėje matote, kad variklio alyvos nebūtų daugiau MAX. žymos ir mažiau MIN. žymos.

Variklio tepalo matuokle

3. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas.
Atsakymas: Sukant vairą neužvestam automobiliui, vairas sukasi sunkiai. Užvedus automobilį vairas sukasi lengvai. Jei tiek neužvestam, tiek užvestam automobiliui vairas sukasi sunkiai, tuomet arba vairo stiprintuvo nėra automobilyje arba jis sugedęs.

4. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje.
Atsakymas: po variklio gaubtu randasi aušinimo skysčio išsiplėtimo talpa.

5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas.
Atsakymas: Ant pačio aušinimo skysčio išsiplėtimo bakelio bus žymos MIN. ir MAX. Aušinimo skysčio neturėtų būti daugiau nei MAX. ir mažiau nei MIN.

6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys.
Atsakymas: po 3-4 trakštelėjimų įjungiate stovėjimo (rankinį) stabdį. Įjungę pirmąją pavarą bandote lėtai pajudėti iš vietos. Jei jaučiate pasipriešinimą ir stabdymą, tuomet stovėjimo stabdys veikia.

Rankinis stabdys

7. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa).
Atsakymas: langų plovimo skysčio talpa yra po variklio gaubtu. Ant talpos dangtelio matosi pavaizduota vandens srovė bėganti ant stiklo.

8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį.

Atsakymas: žymos MIN. ir MAX. gali būti ant langų plovimo skysčio talpos arba joje įstatyta matuoklė. Apie pasibaigusį skystį gali signalizuoti ir lemputė esanti prietaisų skydelyje. Jei nėra signalinės lemputės, matuoklės ar žymų ant talpos, tai tikriname apžvalgos būdu, purkšdami langų plovimo skystį ant langų ir žiūrime bėgančio skysčio srovės stiprumą. Jei stipri srovė – skysčio pakanka, jei silpna – reikia dar įpilti. Jei skystis nebėga – arba nėra skysčio arba neveikia purškimo sistema.

9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas.
Atsakymas: paspaudus garso signalą turite jį išgirsti.

Langu skyscio bakelis
10. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa).

Atsakymas: stabdžių skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu, tiesiogiai prieš stabdžių paminą.

11. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas, kad saugiai važiuotumėte.

Atsakymas: stabdžių skysčio talpoje rasite matuoklę arba žymas MIN. ir MAX. rasite ant pačios talpos. Skysčio turėtų būt ne daugiau MAX. ir ne mažiau MIN.

Stabdziu-skyscio-bakelio-min-max12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai.
Atsakymas: pasukę užvedimo raktelį įjungiate degimą ir įjungiate posūkio signalą. Apžiūrint apžvalgos būdu turi ritmingai mirksėti visi, tos pusės, posūkio lemputės. Taip tikrinama žiūrint ir i prietaisų skydelį. Jame matysite ritmingais tarpais mirksinčias žalias rodykles. Jei rodyklės ima mirksėti greit arba neritmingai, reiškia yra perdegusi kuri nors posūkio lemputė. Jei tai atsitinka vairuojant automobilį, tuomet atsidarote langą ir posūkio signalus rodote ranka, iki kol pašalinsite gedimą.

13. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai. Atsakymas: ant stabdžių paminos uždedate sunkų daiktą (pvz. 2 kg. automobilinį gesintuvą) ir automobilio gale turite matyti degančius ryškius STOP žibintus.

14. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys.Darbinis stabdys
Atsakymas: Kiekvieną kartą spaudžiant stabdžio paminą jos eiga sutrumpės 1/2. Jei kaskart spaudžiant stabdžio paminą ji spaudžiasi iki galo, vadinasi stabdžiai neveikia ir važiuoti negalima.

Darbinis stabdys

15. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai.
Atsakymas: šviesų jungimo rankenėlę sukame pagal laikrodžio rodyklę. Įjungiame gabaritines šviesas, paskui artimas šviesas, ir vėliau tolimas šviesas. Kas kart išlipę apžvalgos būdu apžiūrime. Automobilio priekyje turi degti atitinkamai gabaritinės, artimos ar tolimos šviesos, automobilio gale raudonos gabaritinės šviesos ir numerio apšvietimas.

16. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose.
Atsakymas: lipduką su rekomenduojamu oro slėgiu padangose rasite atidarę degalų pylimo dangtelį, arba kito modelio automobiliuose atidarę šonines priekines dureles arba ant durelių statramsčio.

17. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose.
Atsakymas: atsukę padangos ventilio dangtelį, įstatysite oro slėgio matuoklį (manometrą) paspausite jį ir palaikę kelias sekundes atleisite. Ir prietaiso skalėje matysite koks slėgis yra jūsų padangoje.

18. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylio pakanka, kad saugiai važiuotumėte.
Atsakymas: protektoriaus gylį galite išmatuoti specialiu prietaisu arba tiesiog slankmačiu. Protektoriaus gylis negali būti mažesnis nei: žiemą 3 mm. vasarą 1,6 mm.

Padangos protektorius 18 19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti.
Atsakymas: tikrinama apžvalgos būdu, kad padangos būtų nesuskirdusios, neatpleišėjusios, be matomų įtrūkimų. Ant tos pačios ašies turi būti to pačio aukščio, pločio, rašto, vienodo nusidėvėjimo ir sezoniškumo padangos.

20. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija. Atsakymas: tikrinama apžvalgos būdu. Įjungus avarinę šviesos signalizaciją apžiūrime, kad vienu metu ritmingai mirksėtų visos posūkio signalo lemputės. Apie tai informuos ir prietaisų skydelyje degančios žalios spalvos rodyklės.

 

NEPAMIRŠKITE, jei egzamino metu reikės atidaryti variklio gaubtą, tai turi atlikti egzaminuotojas.